×
guitar

„Zabawa na sześciu strunach” jest kursem nauki gry na gitarze klasycznej dla dzieci od 8. roku życia, młodzieży i dorosłych.
Głównym celem kursu jest:

nauka technik gry instrumentalnej;
nauka szerokiego zakresu repertuaru, stylów i utworów zespołowych;
integracja kształcenia słuchu, teorii, improwizacji i akompaniowania;
muzykowanie w zespole.
Kto może brać udział?
Dzieci od 8. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-8 uczestników