×
funkey

W programie „Fun Key” dzieci od 8. roku życia, młodzież i dorośli uczą się grać na instrumencie klawiszowym typu keyboard.

Głównym celem kursu jest:

muzykowanie w zespole;
poznanie repertuaru zróżnicowanego stylistycznie;
rozwój zdolności twórczych, takich jak harmonizowanie, aranżowanie i improwizowanie.
Kto może brać udział?
Dzieci od 8. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Czas trwania kursu:
Do 6 lat

Liczebność grupy:
3-10 uczestników