×

Festiwale Szkół Muzycznych YAMAHA
Firma YAMAHA, która jest największym producentem sprzętu muzycznego na świecie, tworząc i rozwijając nowatorski system kształcenia w Szkołach Muzycznych YAMAHA, odzwierciedla jedno z podstawowych założeń filozofii firmy: celem jest nie tylko produkcja i sprzedaż instrumentów muzycznych, lecz także popularyzacja i wspieranie aktywnego muzykowania we wszystkich warstwach społecznych. Kontynuując tę myśl, Fundacja Muzyczna YAMAHY, organizuje szereg festiwali i koncertów, na których uczniowie Szkół Muzycznych YAMAHA z całego świata mogą zaprezentować swoje umiejętności. Warto tu wymienić serię koncertów zwaną "Junior Original Concert", "Festiwal Electone", konkurs "Band Explosion", festiwal "World Popular Song", czy festiwal "Keys in Concert". Jest to nieoceniony wkład w popularyzację aktywnego muzykowania. "Junior Original Concert"- to w wolnym przekładzie cykl koncertów, podczas których dzieci do lat 15 prezentują swoje własne kompozycje. Jednocześnie jest to międzynarodowy konkurs kompozytorski dla dzieci, któremu towarzyszy szereg działań mających na celu pobudzanie i rozwijanie twórczości muzycznej u dzieci. Podczas tych koncertów można usłyszeć dzieci, których zdolności kompozytorskie, czy też wykonawcze są już bardzo rozwinięte i stoją na niezwykle wysokim poziomie. Jednakże intencją p. Genichi Kawakami, prezesa Fundacji Muzycznej YAMAHY, który w roku 1972 powołał do życia koncerty JOC, było przekonanie, że w rzeczywistości nie ma ludzi niemuzykalnych i że należy rozwijać naturalną radość każdego człowieka ze słuchania czy uprawiania muzyki. Ilość młodych talentów, które zaistniały dzięki JOC potwierdza trafność tego założenia. To stanowi więc o prawdziwym znaczeniu festiwalu JOC, który pełni rolę "muzycznego placu zabaw" dla dzieci z całego świata. Zabawkami są tu instrumenty muzyczne, a najważniejszą sprawą - radość z muzykowania. Koncerty dzieci uczestniczących w festiwalu JOC odbyły się również w warszawskiej Filharmonii Narodowej w roku 1993 i 1996. Obok wspomnianych wyżej festiwali, które organizowane były do tej pory poza granicami naszego kraju, w Polsce od 1997 roku były organizowane Ogólnopolskie Eliminacje do Europejskiego Festiwalu Szkół Muzycznych YAMAHA - "Keys in Concert".

Uczniowie naszych szkół co roku uczestniczyli, w OFSMY i , co warte podkreślenia odnosili sukcesy sukcesy. Warto wymienić naszego dwukrotnego zwycięzcę eliminacji – Bartosza Przekwasa, który reprezentował nie tylko naszą szkołę, ale Polskę na Europejskich Festiwalach – w 1998 w Krakowie oraz w 1999 roku w Amsterdamie (Holandia).


W 2000 roku byliśmy gospodarzami Ogólnopolskich Eliminacji do Europejskiego Festiwalu SMY, które odbyły się w Jastrzębiu Zdroju. Zaszczyt ten był nagrodą za sukcesy Bartosza Przekwasa w poprzednich edycjach Festiwalu.

Uczniowie naszych szkół biorą również udział w innych lokalnych i ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

W poprzednich latach sami organizowaliśmy Międzyszkolne Festiwale Szkół Muzycznych YAMAHA. W roku 2009 zorganizowaliśmy I Górnośląski Festiwal Szkół Muzycznych YAMAHA. Panujemy, że będziemy aktywni w kolejnych latach nie tylko jako uczestnicy , ale również organizatorzy regionalnych festiwali. I

nformacje na temat festiwali znajdują się również w zakładce aktualności oraz galerii.