×
ge

„Guitar Encounters” jest kursem nauki gry na gitarze elektrycznej/elektroakustycznej, dla dzieci od 8. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Głównym celem kursu jest:

pomoc uczniowi w opanowaniu szerokiego wachlarza stylów;
poznanie wartościowego repertuaru;
praca nad techniką gry;
rozwijanie biegłej umiejętności czytania nut;
przekazywanie solidnej wiedzy teoretycznej i rozwijanie umiejętności słuchowych;
nauka umiejętności aranżowania i improwizowania;
przygotowanie do pracy zawodowego muzyka.
Kto może brać udział?
Dzieci od 8. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Czas trwania kursu:
8 lat