×
pmcvocal

“Popular Music Course – Wokal” to program dla osób od 9. roku życia

Głównym celem kursu jest:

praktyczne podejście do nauczania;
opanowanie wszystkich technik oddechowych i wokalnych;
nowe impulsy na każdym poziomie;
przygotowanie do śpiewania w zespole lub chórze.
Kto może brać udział?
Dzieci od 9. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-10 uczestników